1.01 Introduksjon
1.02 Fordeler
1.03 KSL
1.04 PC

1.01 Introduksjon

Nottatkort for birøkt i Excel har vært utviklet og brukt i næringsbirøkt de siste 10 årene.
Det dekker hovedsaklig notatføring i bigården, og bedømning av egenskaper til dronningene. Men det har også noen gode oppsett for administrasjon av dronningproduksjon.